UMASYS Univerzalni merno akvizicioni sistem, BITF DOO, Beograd, Ministarstvo nauke Vlade Republike Srbije. Jeftin i pouzdan sistem za merenje i akviziciju analognih i digitalnih signala. Obrada merenih veličina numeričkim metodama. Primena u obrazovanju.

MULTI LEVEL AKVIZICIONI SISTEM

imagesZE-MuLeS-01M je Multi Level Akvizicioni Sistem razvijen sa ciljem da obezbedi prikupljanje (akvizicija) informacija sa strogom evidencijom vremenskog trenutka kada je informacija prikupljena. Multi Level koncept obezbeđuje apstrakciju prikupljene informacije i njenu fizičku nezavisnost od izvora. Primenom fleksibilnih "inteligentnih" kondicionera povezanih u jedinstvenu multipoint mrežu dobijen je fleksibilan i adaptivan sistem za različite potrebe. Prva verzija ovog sistema iskorišćena je za prikupljanje podataka i praćenje u procesu prerade maline u hladnjači Laki, Arilje.

m_blok
Blok šema sistema za praćenje prerade maline.

Potrebno je obezbediti neprekidnu "real time" akviziciju podataka sa 14 tastera i šest barcode scannera sa preciznim vremenskim "otiskom" za svaki događaj.

Informaciju o statusu tastera i skeniranim bar kodovima potrebno je dostaviti PC rčunaru na kome se izvršava aplikativni softver, koji na osnovu informacije sa skenera (S1) i statusa tastera generiše i štampa na odgovarajućem štampaču samolepljivu nalepnicu sa informacijom o poreklu i klasi proizvoda.

Nakon lepljenja nalepnice na odmeren i upakovan proizvod (odgovarajuće klase) izlazni skeneri (S2,S3,S4,S5 i S6) dostavljaju informaciju o finalizovanoj izlaznoj jedinici robe, tako da se krug evidencije od ulaza do izlaza zatvara.

Svi ulazni uređaji (barcode skeneri i tasteri) povezani su na jedinstvenu multipoint magistralu koju kontroliše ZE-AM-4 akvizicioni server. Podaci se prikupljaju sa ulaznih uređaja cikličnim prozivanjem svakog uređaja i smeštaju bazu podataka. Aplikativni softver na PC računaru pristupa bazi podataka, čita statuse ulaznih uređaja i na osnovu toga obavlja obradu podataka i štampanje nalepnica na odgovarajućim štampačima.

Svi štampači su dostupni aplikativnom PC računaru preko ethernet mreže.

m_blok_data
Blok šema toka podataka u sistemu za preradu maline

 

IMAG0311  IMAG0312  IMAG0313

 

IMAG0314