Prema specificiranim aktivnostima za prvi kvartal u implementaciji projekta Green Trace finansiranog od Fonda za inovacionu delkatnost, Preduzeće Zof Elektro doo je 17.05.2022. Objavilo tender za nabavku Fiber Laser CNC mašine 1000W 3000x1500mm. Tenderska dokumentacija je upućena na adrese tri kompanije koje su na osnovu telefonskih razgovora i poseta od strane naše komisije dobila poverenje da budu potencijalni isporučioci navedene opreme.

Пројекат финансира Фонд за иновациону делатностиз Претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

The project is financed by the Innovation Fund from the European Union Pre-Accession Assistance and from the budget of the Republic of Serbia, the line of Ministry of Education, Science and Technological Development.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLER MEŠAONE STOČNE HRANE

mes_disps.JPG

Integrisani sistem za upravljanje mešaonom stočne hrane je baziran na industriskom PC računaru tipa A2 proizvođača Electronic Design. A2 je opremljen 32 kanalnom digitalnom ulaznom karticom i 32 kanalnom digitalnom izlaznom karticom sa dodatnim slotovima za proširenje. Kontroliše se uzimanje materijala iz 12 silosa, uzimanje vode, ulja i premiks komponenti.

 

 

 

 

 

 

mesaona1_resize.jpgmesaona2_resize.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCETNO STANJE           

 

Fabrika stočne hrane „SUNCE“ je jedan od 3 najveća proizvođača stočne hrane u ovom delu Srbije. Dosadašnji proces sinteze u mešaoni oslanjao se na veoma precizno ali dosta sporo odmeravanje pojedinačnih komponenti koje ulaze u sastav finalnog proizvoda pomoću mehaničke vage sa pomičnim tegom. Kompletan proces je dodatno usporen potrebom da radnik ručno inicira paljenje motora pužnog transportera odgovarajuće sirovine dok se gašenje motora obavljalo automatski. Celokupan proces je zahtevao angažovanje od dva do pet radnika tokom celog procesa.

Ideja za automatskom kontrolom rada mešaone je nastala kao potreba da se odgovori na sve veće i ozbiljnije zahteve tržišta, implementaciju HACCP i ISO9001 standarda, koji po svojoj prirodi obavezuju proizvođača da dokumentuje i precizira svaku fazu u proizvodnji, preduzete mere na polju kvaliteta robe i usluga koje proizvodi – nudi uz povećanje obima i dinamike proizvodnje.

Uvudom u zatečeno stanje koje se u osnovi može opisati kao manuelna kontrola prosesa došli smo do ideje da upravljanje postojećim komandnim pultom prepustimo moćnim industriskom PC računaru uz implementaciju kompletnog kontrolno – upravljačkog  i informacionog sistema neophodnim za dalju distribuciju podataka.

SISTEM ZA KONTROLU 

Ceo kontroler je smešten u ormar dimenzija 750x1500x350 mm, hermetički zatvoren. Svi parametri procesa se zadaju preko ekrana sa Touch panelom i numeričke tastature. Parametri upravljanja i rezultati proizvodnje su organizovani u bazi podataka i njima se putem ethernet mreže može pristupiti i sa udaljenih lokacija. Posebno dizajniranom aplikacijom se podaci o proizvodnji mogu pregledati, analizirati i odštampati u formi izveštaja.
Kompletan softver je podeljen u tri odvojene funkcionalne celine - programska modula:

PROGRAMSKI MODULI

 1. Sistem za sintezu receptura
  Objedinjuje u sebi sledece module
  - Evidencija receptura u bazi podataka
  - Statistika potro
  šnje komponenti

  - Ekspertiza pri odabiru sirovina
  - Parametarsko upravljanje
  - Optimizacija i sinteza receptura
 2. Sistem za upravljanje mešanjem komponenti
  Objedinjuje u sebi sledece module
  - Preuzimanje receptura iz modula sinteze
  - Kompjuterska kontrola odmeravanja sirovina
  - Kompjutersko praćenje, kontrola i upravljanje parametrima mešanja
  - Kompjutersko praćenje procesa mešanja u realnom vremenu
  - Optimizacija procesa mešanja
 3. Sistem za upravljanje pakovanjem gotovih proizvoda
  Objedinjuje u sebi sledeće module
  - Kontrola odmeravanja količina za pakovanje gotovih proizvoda
  - Evidencija pakovanja
  - Materijalna i finansiska evidencija u magacinu gotovih proizvoda
  - Statistika